INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING – TIRSDAG DEN 25. APRIL

Indkaldelse til generalforsamling i Sportscenter Nord
Tirsdage den 25. april 2023 – KL. 19:00


Dagsorden Ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, samt buget for det kommende år
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af evt. indkomne forslag
6. Valg til Bestyrelse
7. Valg af suppleanter
8. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
9. Eventuelt