Generalforsamling 🤝

Så er det tid til at bakke op om din forening.

Tirsdag d. 23/4 kl. 19.00 er der generalforsamling her i
centeret og vi håber at se rigtig mange af jer.

Dagorden er:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab for 2023
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag – Bedes fremsendt til sportscenternord@gmail.com
  6. Valg af bestyrelse – på valg er Lene Østergaard, Lene Nielsen og Elsebeth Vestergaard
  7. Eventuelt

Så tag 1 time ud af din kalender og bak op om den
forening du har valgt at være en del af.